0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه

ارزش های مورد پذیرش ما، کلید شخصیتمان است، تست شخصیت هارتمن براین اساس شخصیت افراد را در چهار رنگ قرمز ، آبی ، سفید و زرد دسته بندی کرده است.

با انجام این آزمون شما می توانید نسبت به شخصیت خودتان (بر اساس ارزش های محوری که دارید)، اطلاعات مفیدی کسب کنید.

نتایج این رنگ شخصیت شما را از میان موارد زیر نشان میدهد

تست شخصیت شناسی هارتمن

تست شخصیت هارتمن دارای ۴۵ سوال است. در هر سوال ۴ ویژگی شخصیتی ذکر شده، عبارتی که به بهترین شکل شما را توصیف می نماید انتخاب نمایید. پاسخ صحیح و غلطی وجود ندارد.

تست شخصیت شناسی هارتمن

3 + 1 = ?

پیشرفت شخصیتی
0%